SCALPELLO A PUNTA AUTOAFF.SDS-Plus 250MM_Milwaukee