SCALPELLO A SPATOLA AUTOAFFILANTE SDS-Max 300X50 MM_Milwaukee