SCALPELLO LARGO AUTOAFFILANTE SDS-Plus 250X40 MM_Milwaukee