SCALPELLO PIATTO AUTOAFF.SDS-Plus 250X20MM_Milwaukee